Stan surowy

Podstawowa usługa TERMODOMU, od której zaczynamy współpracę na placu budowy. Stan surowy otwarty obejmuje wybudowanie płyty fundamentowej, ścian zewnętrznych i ścian nośnych w technologii IZODOM 2000 POLSKA , czyli popularnie zwanych "pustaków styropianowych" EPS lub Neoporu. Spieniony polistyren, to produkt dobrze znany o handlowej nazwie styropian lub styropor (EPS), natomiast Neopor to również styropian, ale z dodatkiem grafitu co polepsza właściwości izolacyjne ok 30%. Stan surowy zamknięty, obejmuje dodatkowo montaż stolarki okienno drzwiowej oraz pokrycie dachu z montażem rynien

Stan surowy obejmuje:

PRACE ZIEMNE - usunięcie warstwy humusu i wykonanie podbudowy z żwiru, piasku i chudego betony pod płytę fundamentową. Na tym etapie prac, podprowadzane są media pod przyszły budynek, oraz rozciągane w podbudowie do docelowego punktu;

PŁYTA FUNDAMENTOWA - na przygotowaną podbudowę, układa się płytę fundamentową IZODOM, oraz wyciąga wszystkie przyłącza mediów ponad poziom posadzki po zalaniu betonem;

ZBROJENIE, BETONOWANIE - na ułożonej płycie układa się zbrojenie wg projektu, a następnie betonuje. Projekt może zakładać zbrojenie pełne i betonowanie mieszanką betonową C20/25, lub zbrojenie rozproszone, gdzie belki zbrojeniowe układa się tylko w miejscach o największym obciążeniu i zalewa płytę mieszanką betonową z dodatkiem odpowiednią ilością włókien stalowych;

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I NOŚNE   po związaniu płyty fundamentowej, rozpoczyna się etap stawiania ścian zewnętrznych i nośnych oraz ich betonowaniu. Ze względów technicznych, betonowanie ścian odbywa się po ustawieniu maksymalnie 7-dmiu warstw, po czym kontynuuje się układanie kolejnych warstw. Jeśli dom jest piętrowy lub z poddaszem użytkowym, następne warstwy układa się po wykonaniu i wyschnięciu stropu;

STROP -  po ok 7dmiu dni od betonowania ścian zewnętrznych i nośnych, układa się strop. Może być on w różnych technologiach, ale zalecane są pustaki stropowe IZODOM, również wykonane z EPS lub Periporu. Strop tego samego dnia zbroi się belkami i siatką stalową lub wiązanymi drutami, oraz betonuje;

WIĘŹBA DACHOWA - ukończeniem stanu surowego otwartego jest położenie więźby dachowej. Obecnie najczęstszym i najrozsądniejszym rozwiązaniem są gotowe elementy, które na budowie montuje się przy pomocy dźwigu. Montaż takiego dachu trwa najczęściej od 1 do 2 dni;

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY - opcjonalnie może zostać położone pokrycie dachowe, oraz zamontowana pełna stolarka okienna i drzwiowa. Zaleca się wykonanie pokrycia dachowego z uwzględnieniem technologii IZODOM, czyli płyt styropianowych EPS lub Periporu, na których układa się dachówkę lub blacho-dachówkę. Płyty stanowią gotowe ocieplenie dachu. Obecnie coraz częściej stosuje się również ocieplenie pianą PUR

TERMODOM wykonuje stan surowy otwarty tylko w technologii IZODOM, tj płyta fundamentowa, ściany zewnętrzne i nośnie. Pozostałe elementy budowy mogą być wykonywane z tradycyjnych technologiach, jednakże projekt musi zakładać spełnienie kryterium energooszczędności budynku.