Energooszczędność

Technologia IZODOM 2000 POLSKA = energooszczędność.  Technologia IZODOM to kompleksowe zestaw rozwiązań budowania dobrze zaizolowanego stanu surowego otwartego budynków, tj. podziemnych części budynków, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i dachów.

Technologia IZODOM to budowanie w standardzie nisko-energetycznym jak i pasywnym czyli jedynym, który będzie dozwolony od 2021 r.

IZODOM  = brak mostków termicznych, niska bezwładność cieplna ścian, odpowiednie kształtki izolujących newralgiczne miejsca budynku (jak dach, nadproża, ościeża)

Pustaki styropianowe, czy też poprawniej mówiąc kształtki, produkowane są z dwóch surowców: białego EPS oraz szarego wzbogaconego grafitem Neoporu. Dzięki specjalnym dodatkom Neopor przy tej samej grubości warstwy ciepłochronnej posiada lepsze parametry izolacyjne. Dlatego też kształtki o tych samych grubościach różnią się współczynnikami przenikania ciepła, te wykonane z Neoporu są "cieplejsze".

Ściany zewnętrzne z kształtek IZODOMu w opcji pasywnej o współczynniku przenikania ciepła 0,10 W/m2K, mają jedynie 45 cm grubości, w opcji energooszczędnej przy współczynniku U=0,15 W/m2K, grubość ściany wynosi 35 cm, natomiast standardowe budownictwo przy tych grubościach ścian, współczynnik przenikania ciepła osiąga na poziomie około U=0,28W/m2K