Dbałość o środowisko

Po pierwsze, energooszczędność w użytkowaniu zmniejsza zapotrzebowanie na energię elektryczną, a ta w Polsce powstaje głównie ze spalania węgla.

Po drugie, technologia IZODOM 2000 Polska minimalizuje odpadowość na placu budowy. Zapotrzebowanie materiałowe ściśle wynika z projektu, więc klient otrzymuje dokładnie wyliczoną ilość kształtek, w tym te docięte na wymiar jeszcze przed wysłaniem.

Technologia szalunku traconego => brak deskowań fundamentów.
Ułożone ściany wypełniane betonem => eliminacja zaprawy do spajania każdej z warstw, oraz opakowań po zaprawie.
Kształtki styropianowe przywożone są bezpośrednio na budowę luzem, umówionym transportem => brak opakowania z tektury, folii, palet.

Po trzecie energooszczędność w procesie produkcji. Kształtki otrzymuje się metodą wtrysku, a odcinane wypływki czy pozostałości materiału zalegające w kanałach form są  w 100% poddawane recyclingowi. Woda chłodnicza pracuje w obiegu zamkniętym, tak więc nie są produkowane ścieki przemysłowe, lub w bardzo ograniczonym zakresie. 

Kształtki są stosunkowo lekkie względem swoich rozmiarów, podstawowe „cegły” ważą 7,3 kg w zależności od grubości, przy rozmiarze 200 x 35 x 25 cm co odpowiada 1m2 powierzchni ściany. To przekłada się na mniejsze spalanie podczas transportu i mniejszą emisję CO2. Na placu budowy mały ciężar przyczynia się do odciążenia pracowników od noszenia ciężarów, a to sprawia że się praca jest kilkakrotnie lżejsza niż budowanie w tradycyjnej technologii. Nie ma też konieczności docieplania ścian.

Stosując podpory stropowe i podpory ścian, eliminuje się użytkowanie drewnianych stempli budowlanych. Sama technologia nie wymaga również używania drewna do budowy płyty fundamentowej, ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Nie potrzeba też stosować deskowań do fundamentów czy nadproży, co poza oszczędnością materiału, znacznie przyspiesza prace.

Elementy budowlane IZODOM produkowane są z EPS, Neoporu i Periporu, czyli odmian spienionego polistyrenu. Ze względu na swoje parametry higieniczne, surowiec stosuje się do produkcji opakowań dla żywności, takich jak kubki do gorących napojów, skrzynki do mrożonek, tacki i tależyki do żywności, opakowania do transportu medycznego i wiele innych. Jest to jeden z najlepiej przebadanych tworzyw sztucznych. Ponadto, materiały budowlane IZODOM posiadają pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Z ciekawostek można nadmienić, że Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wypełniał EPS dostarczanym przez Firmę specjalne materace przeciwodleżynowe dla wcześniaków.

Główną i wartą ponownego podkreślenia zaletą technologii i produktów IZODOM jest ich energooszczędność  i trwałość, pozwalająca zmniejszyć obciążenie środowiska przez wiele lat korzystania z budynku.